ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

Κωνσταντίνος Πλεύρης - «Ο Λαός Ξεχνά τι Σημαίνει Αριστερά»«Ο Λαός Ξεχνά τι Σημαίνει Αριστερά»
Συγγραφέας: Πλεύρης Κωνσταντίνος
Εκδότης: ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Έτος έκδοσης: 2003


Προς αναγνώστας
Παρατίθενται φωτογραφίαι και κείμενα, που στοιχειοθετούν τα εγκλήματα και τας προδοσίας του ΚΚΕ. Πρέπει να τα μάθουν οι νέοι, διότι η αριστερά προπαγάνδα παρεποίησε ή απεσιώπησε την αλήθειαν.
Καλώ τους αριστερούς και τους υποστηρικτάς των να σχολιάσουν τα στοιχεία, που παραθέτω, διότι να τα αντικρούσουν είναι αδύνατον. Απλώς ας αποτολμήσουν να τα σχολιάσουν. Ούτε αυτό θα κάνουν, αλλά θα τα αποσιωπήσουν, όσο μπορούν. Θα προσπαθήσουν δηλαδή αυτό το βιβλίο να περάση απαρατήρητο, να μη διαβασθή, ώστε να μη πληροφορηθή ο κόσμος και ιδίως οι νέοι την πραγματικότητα.
Καλώ τον Έλληνα και την Ελληνίδα να μελετήσουν προσεκτικώς τας φωτογραφίας και τα κείμενα, δια να εννοήσουν το μέγεθος των εγκλημάτων και της προδοσίας του ΚΚΕ και να τοποθετηθούν αποφασιστικώς κατά συνείδησιν απέναντι του.
Σήμερον οι εθνοπροδοται και οι εγκληματίαι του ΚΚΕ μετέχουν της δημοσίας ζωής, τους τιμούν τα πολιτικά κόμματα και επι πλέον παριστάνουν τα θύματα! Σχεδόν ολαι αι τηλεοράσεις και αι εφημερίδες προβάλλουν τον αριστερισμό, προβάλλουν αριστερούς και αριστεράς θέσεις, ώστε δικαίως διερωτώμαι: ποίος ενίκησε στον αυμμοριτοπόλεμο; η Εθνική Ελλάς; ή το προδοτικό ΚΚΕ;
Φυσικά τότε ενίκησαν οι πατριώται, αλλά τώρα επικρατούν οι προδόται. Και τούτο αποτελεί ιστορικήν αδικίαν, την οποίαν εν γνώσει των διαπράττουν όλα τα πολιτικά κόμματα και ο εκφυλισμένος ψευδοπνευματικός κόσμος.
Έναντι της κομμουνιστικής προπαγάνδας προτείνομεν την άλήθειαν των πραγματικών γεγονότων. Σείς θα κρίνετε.
Κωνσταντίνος Πλεύρη

http://rapidshare.com/files/147063082/O_laos_den_ksehna_k_pleyris.rar

Πρόκειται για την πλήρης έκδοση με πολλές φωτογραφίες και ντοκουμέντα για να μαθαίνουν η νεότερη για το τι ρολο έπαιξε η αριστερά στην ελλάδα μετά από τον πόλεμο.